Podrobný horoskop dle čínské kosmologie

Aktuality

Sponzorské slevy !

Společnost Aqua Ventus poskytuje bezplatné poradenství feng shui všem neziskovým (nekomerčním) školským, výchovným, léčebným a zdravotním zařízením. Kontaktujte nás pro získání bližších informací.

4 pilíře energií osudu - rozbor osobnosti dle čínské kosmologie feng šuej

Podrobně se seznámíte s čínskou kosmologií a numerologií, budete umět sestavit tabulku 4 pilířů a stanovit harmonizující elementy. Naučíte se vypočítat šťastné pilíře desetiletí a pětiletí. Seznámíte se s interpretací výsledků a uděláte mnoho konkrétních příkladů.

Získáte nejsilnější nástroj pro harmonizaci osobnosti dle taoistické kosmologie a "astrologie".

Pro tento seminář je nutné mít zvládnuté základy čínské kosmologie, především pak teorii pěti elementů, 12 pozemských větví, 10 nebeských stonků a cyklů času.  Toto učení je součástí prvního modulu školy AVA - viz. osnovy v oddíle "Přihláška ke studiu".

Cena, včetně tabulek:  4.500,-, 

Přibližné časy semináře:  sobota a neděle 9,45 - 17,30.

Termín: jde vždy o VI.modul probíhajících kurzů feng shui, kterého se mohou účastnit kteříkoliv mírně pokročilí studenti z minulosti, či jiných škol.           

Přihláška na seminář