Zásady ochrany osobních údajů

Aktuality

Sponzorské slevy !

Společnost Aqua Ventus poskytuje bezplatné poradenství feng shui všem neziskovým (nekomerčním) školským, výchovným, léčebným a zdravotním zařízením. Kontaktujte nás pro získání bližších informací.

Zásady ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení živnostníka: Pavel Plzák
IČO: 46662634
Sídlo provozovny: Božetice 83, 39901 Milevsko
e-mail: plzak-p@seznam.cz
tel.: 775347899
dále jen „Správce“
Vážení klienti,
abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle
legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:
Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek.
Zpracovávám vaše jméno a příjmení, datum narození, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo
bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto
účelem zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu a ukončuji 2 roky po jeho ukončení.
Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách, zpracovávám vaše jméno a
příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který
mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
Vaše osobní údaje bychom museli poskytnout jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému.
Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete
kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování
ani k profilování.
Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním
Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve
smyslu GDPR.
Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo
jiným, osobám.
Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat
ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.
V Praze, dne 21.5.2018
Pavel Plzák v.r. – opis na vyžádání.