KOnzultace pro poradce feng shui

Aktuality

Sponzorské slevy !

Společnost Aqua Ventus poskytuje bezplatné poradenství feng shui všem neziskovým (nekomerčním) školským, výchovným, léčebným a zdravotním zařízením. Kontaktujte nás pro získání bližších informací.

Konzultace pro poradce feng shui

Vzhledem k tomu, že se na mne obrací stále větší množství lidí s dotazy na metodiku poradenství feng shui, a také ohledně nepochopení některých škol ve feng shui, zavádím i konzultace pro poradce v tomto oboru. Důvodem je to, že na základě četby mé knihy někteří absolventi různých tuzemských škol zjistili, že o mnoha důležitých metodách se neučili, případně se obávají, že je nesprávně pochopili.

Rád se tedy setkám s kýmkoliv, kdo má o feng shui vážný zájem, a kdo cítí potřebu něco vyjasnit (nemusí jít jen o poradce), a vynasnažím se rozebrat problematická témata a vysvětlit je jak nejlépe dovedu.

Cena konzultací - 720,-/ hodinu.

Pavel Plzák

tel. 775347899